Dette sier kontrollutvalget om revisors slakt av årsregnskapet