Kystruta kan få tilbake gammel farled til Trollfjorden