Stor oppgang i passasjertall. Særlig én kategori utmerker seg