– Det handler om å samarbeide og jobbe i flokk

foto