To søknader fikk ikke fritak fra strandsonevernet

foto