Økt reiselivstrafikk: – Ser en endring blant besøkende gjester