– Fylkesrådet vil at alle elever som ønsker å ta samisk språkfag i Nordland, skal få muligheten til det. Allerede inneværende skoleår starter vi en prøveordning på Knut Hamsun videregående skole, sier en begeistret fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

Hun peker på at samiske språk er blant våre urfolksspråk, og en viktig del av Norges, og ikke minst Nordlands kulturarv.

– Derfor mener vi at alle elever i Nordland som ønsker å ta samisk som språkfag, bør få muligheten til det. Uavhengig av bakgrunn. Å tilby samisk til alle elever fremmer kulturell forståelse, respekt og språklig kompetanse. Dette vil sikre et mer inkluderende og mangfoldig Nordlandsamfunn.

Det legges opp til en prøveordning med samiske språkfag på Knut Hamsun videregående skole fra inneværende skoleår, med evaluering planlagt for høsten 2025.

Knut Hamsun skal teste ut undervisningsressurser med spesielt fokus på digitale hjelpemidler som kan ha en støttende effekt overfor elever som velger samisk som språkfag.

– I en verden der teknologi og tradisjon møtes, blir det digitale et viktig redskap. Vi vil gi våre elever de verktøyene de trenger for å mestre samisk språk. I dette arbeidet blir det viktig å dra nytte av vår samarbeidsavtale med Sametinget, slår fylkesråd for utdanning, Fredric Persson fast.