Mandag fortsetter etterforskningen av dødsulykken ved Vikosen på Sortland.

– Vi har bistand fra Statens Vegvesen sin ulykkesgruppe, som undersøker kjøretøyet og åstedet der ulykken fant sted, opplyser etterforskningsleder ved politiet i Sortland, Morten Engen Jacobsen.

Også politiets egne kriminalteknikere gjør både selvstendig og sammen med ulykkesgruppen undersøkelser som kan gi noen svar i saken, forteller han.

Sendes til obduksjon

Søndag opplyste politiet i en pressemelding at de har en formening om hvem som er den omkomne, men at personen ikke er identifisert.

Politioverbetjent Jacobsen opplyser at de fortsatt ikke har fått bekreftet identiteten til vedkommende, og at det vil bli gjennomført en obduksjon.

– Vedkommende blir sendt til obduksjon, og så vil det gjennom den bli fastslått identitet.

Ingen vitner til selve ulykken

Slik så det ut på ulykkesstedet søndag formiddag. Foto: Cathrine Kaspersen

På spørsmål om politiet har fått inn noen tips forteller Engen Jacobsen at de har fått noen henvendelser fra publikum, men at det ikke har vært noen vitner til selve ulykken.

– Sånn sett så har vi ikke fått noen nye opplysninger.

– Uavhengig av vitner eller ikke så må det gjøres tekniske og taktiske undersøkelser, slår han fast.

Avventer analyser

Etterforskningslederen sier de i tillegg til identifisering nå må avventer resultatene og analysene fra de ulike tekniske undersøkelsene som er gjort.

– Det vil også kunne bli aktuelt med flere etterforskningsskritt etterhvert. Det må vi se når saken skrider frem, men den jobbes fortsatt med for fullt.

Kan bli redusert fremkommelighet

– Det vil kunne bli noe arbeid ute på åstedet i dag, med noe begrenset fremkommelighet, opplyser Jacobsen, som sier det er noe de eventuelt vil komme tilbake med melding om dersom det blir aktuelt.