– Kan ikke presenteres som en vederstyggelighet.

Nestleder i Norske Sjølakskefiskere, Knut Haugen i Bodø, mener at laksefiskerne må få fiske den gode matfisken, melder NRK.

– Man kan ikke presentere den som en vederstyggelighet. Man må presentere den som en flott ressurs. En matressurs, sier Haugen til NRK.

Må fanges i sjøen

Han får støtte av tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi ønsker å få utnytte den matressursen som pukkellaksen er. Og da må den fanges i sjø før den begynner å gå opp i elvene. Hvis vi skal vente til den begynner å gå opp i elvene, er den ikke brukbar som mat lenger, sier Ingebrigtsen til NRK.

Laksefisker Knut Haugen mener de kan ta pukkellaksen med kilenot, som er vanlig under laksefiske i sjøen. Krokgarn er også et alternativ.

Klima- og miljøminster Espen Barth Eide (Ap) av ikke avvisende til fiske etter pukkellaks i sjøen, men vil ha saken utredet av en kompetansegruppe. Foto: Cecilie Bergan Stuedal Cecilie B. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

Gruppe ser på saken

– Det er viktig at man finner løsninger som tar hensyn til problemet med bifangst.

Det er en viss skepsis mot dette fisket, fordi disse redskapene ikke skiller på pukkellaks og villaks. Det kan potensielt utgjøre en fare for villaksen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har tidligere orientert om at Miljødirektoratet har bedt en nasjonal kompetansegruppe se på problemstillingen. NRK skriver at Miljødirektoratet ikke er fremmed for slikt fiske, men poengterer at slikt fiske ikke må sette villaksen under større press enn den allerede er.

– Det er mange som ønsker uttak av pukkellaks i sjø, og vi har fortsatt alle løsninger på bordet. Men det er viktig at man finner løsninger som tar hensyn til problemet med bifangst og dødelighet for atlantisk laks, slik at vi ikke setter bestanden av villaks under ytterligere press, sier Eide til NRK.