Skanska har signert kontrakt om bygging og drift av Hålogalandsvegen