De betjener mammografibussen: – Opptil 90 kvinner er innom daglig