Dette står å lese i en pressmelding.

– Å opprettholde akuttberedskap innen medisin, kirurgi og psykiatri og et fødetilbud på minimum dagens nivå er svært viktig for alle oss som bor i Lofoten, og for de mange gjestene som besøker regionen vår i løpet av et år, sier administrerende direktør i Lofotkraft, sier konsernsjef i Lofotkraft AS, Arnt M. Winther.

Han peker også på at for Lofotkraft som arbeidsgiver, betyr det mye at det er en trygg og fungerende akuttberedskap i Lofoten.

– Mange av våre medarbeidere har jobber som medfører risikofylte oppgaver. Både for de ansatte selv og for familiene deres er det betryggende å vite at det er kort til god akuttberedskap hvis et alvorlig uhell skulle skje. Sånn ønsker vi å ha det også i framtiden.

Winter viser også til at Lofoten er en levende region, og en av få utkantregioner som øker i folketall.

– Og her er både optimisme og investeringsvilje. Hvis Lofoten sykehus skulle bli gjort om til et Distriktsmedisinsk senter er vi svært bekymret for de negative følgene det kan få for rekruttering til næringslivet i Lofoten, avslutter Winther.