– Vi synes det er en utrolig fin mulighet å vise en annen side av russen, som ikke er fest og tull, forteller aksjonssjef Kathrina Sivertsen, som tror mange stiller seg negativt til russetid.

Med seg i dag har Sivertsen rektor Linda Walle Madsen. Hun synes russens aksjon er fantastisk å følge med på.

– Ungdom ønsker å være engasjerte, å gjøre noe for andre. Jeg synes det er fantastisk å se at de ønsker å gjøre noe større utenfor seg selv. Som rektor synes jeg dette er en viktig del av utdanningen, at man lærer om medmenneskelighet. Som skole er det viktig for oss å gå foran, det er viktige verdier i et samfunn, sier Walle Madsen.

KREFT BERØRER DE FLESTE

Pengene som samles inn under Krafttak mot kreft til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene.

– Kreft rammer 1/3 av befolkningen på en eller annen måte, så det er veldig personlig. På første samlingen vi hadde i forkant av aksjonen ba jeg alle som har blitt berørt av kreft rekke opp hånden. Samtlige rakk den opp, sier Sivertsen.

KREATIVE MÅTER Å ENGASJERE

Grunnet smittevern er det i tillegg til en amputert russetid ikke mulig å gjennomføre dør-til-dør-aksjon, men det har ikke hindret russen i å være kreative for å skape engasjement rundt årets innsamling.

Inntil 2. april er den digitale bøssen åpen for bidrag, og det er ambisiøse mål russen har satt seg. De satser på å nå 30 000 kroner, men målet er 50 000 kroner.

Når de 10 000 har et av russestyre-medlemmene lovet å farge håret sitt blått i russetiden. På 20 000 har to av guttene i styret sagt at de vil vokse håret på leggene. 25 000 betyr at hele russestyret skal spise én chili hver foran skolen.

Når de 30 000 hopper hele russestyret i snøen, men det blir riktig spennende hvis og når de kommer over dette beløpet.

Russen har nemlig fått med både rektor, varaordfører Lena Amalie Hamnes og ordfører Frank Johnsen for å gjøre det hele interessant.

Samtlige har sagt ja til å rett og slett hoppe i havet dersom russen når målet på innsamlingen.

Ordfører Frank Johnsen har sagt seg villig til å hoppe i havet dersom de når 40 000 kroner, og skulle de nå 50 000 blir også varaordfører Lena Amalie Hamnes og rektor Linda Walle Madsen å ta stupet.

– Nå må folk bare trå til, jeg har innstilt meg på å ta hoppet, ler Hamnes.