– Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Våre verdier er likeverd, åpenhet, respekt og inkludering, kan vi lese i Mental Helse Vågans årsberetning.

I dag er det registrert 40 medlemmer, som er en økning på 11 siden samme tid i fjor.

Styret i 2020 har bestått av: Leder: Espen Kløften Kasserer: Bente Iversen Styremedlemmer: Hanne Pettersen Randi Frantzen Astrid Eilertsen Birgit Jensen

Vara til styret: Jorid Kolstad, Jorunn Larsen og Hilde Ovesen

Arbeidsutvalg bestående av: Espen Kløften, Bente Iversen, Randi Frantzen og Jorid Kolstad

Valgkomite var: Jorid Kolstad, Hilde Ovesen og Solveig Frantzen.

Revisor: Jan Kolstad

DET NYE STYRET

Randi Frantzen (Leder) - Velges for 2 år Bente Iversen (Kasserer) - Ikke på valg 1 år Hilde Ovesen (Sekretær) - Velges for 2 år Astrid Eilertsen - Ikke på valg 1 år Birgit Jensen - Velges for 2 år Varamedlemmer Hanne Pettersen - 1 år Jorunn Larsen - 1 år

ØKONOMI:

– Sammenlignet med fjoråret har vi cirka 10.000 kroner lavere beholdning, til tross for at vi arrangerte en 3 dagers hurtigrutetur til Ørnes som kostet 39.000. Mental Helse Vågan får i hovedsak sine inntekter fra andel av medlemskontingent, likepersonstilskudd og velferdstilskudd fra Mental Helse. I tillegg får vi støtte fra kommunen, egenandeler, loddsalg og grasrotmidler. Utgiftene relaterer seg i all hovedsak til turer og medlemsaktivitet. Se for øvrig revidert årsregnskap for detaljer.

MØTER:

– I 2020 har vi avholdt 8 styremøter med totalt 38 saker. Det har vært 4 arbeidsutvalgsmøter.

AKTIVITETER:

– Året har vært preget av frykten for smitte og koronapandemien med alle restriksjonene som følge av den. Vi avholdt årsmøtet i februar, deltok på kurs i Harstad i juni, reiste på hurtigrutetur til Ørnes i september, og i slutten av november var det julelønsj på Thon. Det har vært arrangert to turer i marka. Oppslutningen om kafètreffene har vært ganske bra, til tross for koronaen.

SAMARBEID:

– Vi har kommet i gang med et samarbeid med våre naboer i vest - Mental Helse Vestvågøy. – Vi opprettet vår egen lokale hjelpetelefon i mars og fikk mye positiv oppmerksomhet, men ingen har benyttet selve tilbudet. Flere har tatt kontakt via andre kanaler og det har skapt engasjement. Brukerrepresentanter:

NAV brukerstyre: Hanne Pettersen Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF): Espen Kløften og Jorunn Larsen (vara) MH Turgruppa: Espen Kløften, Leif Einar Bjørklund, Else Næss og Lillian Lundli - Som vanlig hadde vi en innsamlingsaksjon til aktiviteter for brukerne av dagsenteret. Styret har bestemt at fra i år skal pengene gå til både brukerne på psykiatritjenestens dagsenter og veikrysset dagsenter.

VERDENSDAGEN:

– I oktober markerte vi “verdensdagen” med to markeringer; “gå for åpenhet” og en stand på Alti. Men for mange har det vært et tungt år, og vi bærer alle preg av koronaen. Håper vi går inn i et år som blir bedre enn det forrige. Det har vært et år med store utfordringer, og vi kan være stolte av at vi har fått til så mye og hjulpet så mange. Det er også fint å se at nye medlemmer har kommet til!