Rapporten fra skredulykka ved Trollfjordhytta er klar

foto