– Vi har store innvendinger mot at det plasseres et hotell og høyhus på 14 etasjer i et boligområde