Detaljregulering godkjent etter flere års planlegging