Før jul er nemlig intensjonen å kåre det finest pynta julehuset på øya.

I tillegg er planen å videreføre ideen om å bygge opp Skrova til å bli verdens fineste og mest julepynta øy i Lofoten.

Leder i Skrova næringsforening, Ritha Johansen, sier til Våganavisa at de ønsket å bygge videre på det store engasjementet blant innbyggerne i fjor. For det var da det begynte.

– Monica på Heimbrygga kom på ideen om at vi kunne ha en kåring. Vi ble enige om å utlyse en konkurranse for å kåre det mest pynta julehuset.

De kårer ett hus hvert år. Håpet er at dette initiativet også kan være starten på noe mer.

– Det hadde vært gøy å komme dit at Skrova blir en plass å reise til på vinteren slik at folk kan komme se på julehusene. Men foreløpig er det mest for gøy.

I fjor var det elevene ved skolen som var jury. I år stemmes det digitalt.

Snart blir det lagt ut en meningsmåling i Facebook-gruppa til Innbyggerforeningen. Vinneren blir kåret på bakgrunn av av stemmegivingen.

Selve kåringen blir gjennomført før jul, uten at en eksakt dato foreløpig er spikret.

– Når vinneren er bestemt, drar vi hjem til vedkommende og overbringer nyheten.

Noen voldsom gevinst kan derimot ikke den heldige regne med.

– Det er ikke noen storpremie, men mest ære og berømmelse, slår Ritha Johansen fast.