Oppfordrer til å ta kontakt når det skjer uhell under brøyting