I Vågan var det tre selskaper som ble opprettet.

ADMARIN AS: FOrmålet er å yte bistand innen fiskeri, alt fra kjøp og salg av fartøy og kvoter til regnskap og administrasjonsarbeid. Daglig leder for foretaket er Daniel Edmundsen og forretningsadresse er på Kleppstad.

HOPPENSPRETT AURORA AS: Formålet med forretningen er salg av tjenester, investere i eiendom og aksjer samt å engasjere seg i øvrig virksomhet som selskapet måtte finne økonomisk formålstjenlig. Styretsleder er Paal-Mogens Furuseth. Selskapet har forretningsadresse i Svolvær.

HOPPENSPRETT VÅG AS: Formålet er salg av tjenester, investere i eiendom og aksjer samt å engasjere seg i øvrig virksomhet som selskapet måtte finne økonomisk formålstjenlig. Paal-Mogens Furuseth er også styretsleder i dette foretaket. Forretningsadresse er i Svolvær.

Vestvågøy

BW EIENDOM AS: Bedriftens formål er å eie og drive eiendom, samt kjøp og salg av eiendom. Tor Woje er daglig leder, og selskapet holder til på Gravdal.