– Vi ser fram til å ha et sted å møtes, det er det manko på her