Formannskapet vedtok torsdag å sende brev til styret i Helse Nord og styret i Nordlandssykehuset Vesterålen.

I brevet ber de Nordlandssykehuset umiddelbart ta grep for å rekruttere bioingeniører for å få gjenåpnet fødeavdelingen og ivareta akuttberedskapen ved sykehuset.

– Vesterålen kan ikke godta at akuttberedskapen fjernes fra lokalsykehuset vårt, der rundt 30 000 innbyggere er rammet. Det samme gjelder fødetilbudet som rammer rundt 70 000 innbyggere for Lofoten og Vesterålen da fødeavdelingen er omgjort til fødestue, skriver de i brevet.

Krever handling

De mener ledelsen i Nordlandssykehuset må ta grep, og sørge for at befolkningen har et velfungerende sykehus med akuttberedskap og fødeavdeling.

Formannskapet i Sortland krever at Nordlandssykehuset avdeling Stokmarknes igjen blir et fullverdig sykehus med døgnberedskap og fødeavdeling.

Nordlandssykehuset opplyste i ei pressemelding tirsdag at fødeavdelingen vil driftes som normalt i løpet av uke 49. De har nå som mål å få på plass døgndrift for alle laboratorietjenester gjennom å fortsette med stabiliserings- og rekrutteringstiltak, informerte de.