Formannskapet uenig om brøyting: - En veldig vanskelig sak