Flere henvendelser om fryste rør. Dette er rådene fra rørleggeren