I fjor kom det inn et stort antall søknader om støtte til lokale initiativer, forteller Hurtigruten.

Responsen var såpass stor at Hurtigruten Foundation også i 2024 gir et økonomisk bidrag til lokale initiativer langs leia til Hurtigrutens havner. Det opplyser Hurtigruten om i en pressemelding.

Gjester på Hurtigrutens skip kan på flere måter donere midler til stiftelsen, som igjen brukes på prosjekter i Norge.

– For Hurtigrutens gjester er levende lokalsamfunn avgjørende når de ønsker å oppleve den fantastiske, autentiske norskekysten. Derfor er vi glade for at gjestenes bidrag kan gå til å støtte lokale bedrifter, butikker og lokallag som gjør de unike opplevelsene til mer enn en vanlig reise for norske og internasjonale gjester, sier Henrik Lund, leder i Hurtigruten Foundation, i en pressemelding.

Viktig for hurtigrutegjestene

– Uten levende lokalsamfunn hadde ikke Hurtigruten vært det samme. De fleste steder vi seiler er nærbutikken og den lokale frivilligheten bærebjelker. Hva kunne passet bedre enn å gi en oppmerksomhet til akkurat dem, spør Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten.

– Nærbutikken er ofte det bankende hjertet i bygda. Sammen med fotballaget, korpset eller koret utgjør de utrolig viktige bærebjelker lokalt. Det er helt avgjørende at disse tilbudene finnes for å sikre levedyktige lokalsamfunn, og våre mannskap på skipene ser dette hver dag, sier Lund.

Kan få 20 000

Lag og foreninger kan i år søke Hurtigruten Foundation om inntil 20.000 kroner i støtte til et lokalt initiativ, enten det er et arrangement eller til drift av laget.

Det eneste vilkåret er at støtten brukes på den lokale butikken. Det betyr at fotballaget, korpset eller andre som får støtte, må bruke pengene på nærbutikken. På den måten skal donasjonene fra Hurtigrutens gjester komme både frivillige lag og nærbutikken til gode.

– Selv om beløpene i seg selv ikke er store, vet vi at for et lite lag kan en slik støtte bety mye, avslutter Lund.