Prisen for passasjerene blir 25 prosent lavere dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget som omfatter alle de 21 fylkeskommunale hurtigbåtrutene i Nordland.   Når det gjelder Vågan, gjelder den eventuelle prissenkningen ruta tur-retur Svolvær og Bodø.

– Vi ser at prisene stiger på svært mange områder i samfunnet, og at mange nordlendinger får det trangere. Nå har vi sjans til å gjøre økonomien litt bedre og livet litt enklere på denne måten. Det er en av grunnene til at vi prioriterer dette kuttet nå, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

Målet er at priskuttet er i havn fra 1. juli, vel og merke dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget.

Nordland fylkeskommune driver 12 ruter på Helgeland, 4 ruter i nordre Nordland og 3 strekninger i midtre Nordland, i tillegg til de to nordlandsekspressene som kjører mellom Svolvær og Bodø og mellom Sandnessjøen og Bodø.

Prislappen på billigere hurtigbåt kommer på vel 14 millioner kroner, og nestlederen mener det er verd hver en krone.

– Vi skal bidra til at flere reiser kollektivt og velger miljøvennlige alternativ. Vi skal også legge til rette for at det er mulig å bo, jobbe og leve over hele Nordland. Med slike tiltak blir det enklere å gjennomføre, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

Fylkesrådet jobber nå aktivt opp mot både Stortinget og regjeringen for at prisene på hurtigbåt skal senkes enda mer.

– Klarer vi å få med staten på dette spleiselaget vil det bety at vi vil ha mer penger til å drifte skoler, vedlikeholde fylkeveger og gi ende bedre tannhelsetilbud til befolkningen i Nordland, avslutter Eggesvik.