Fyller ut på denne tomta, men foreløpig er de videre planene uvisse