Mener nytt leilighetsbygg kan bidra til å motvirke isolasjon og ensomhet blant eldre