– De som tror at neste år blir tøft, tar feil. 2024 og 2025 blir verre

foto