Nedsatt beredskapsgruppe for næringslivet og frivilligheten