Nedsatt beredskapsgruppe for næringslivet og frivilligheten

foto