Har tre uker på seg til å finne fem parkeringsplasser