10 søknader om å bli helsefagarbeider hos psykiatri- og rustjenesten