Kommunedirektøren går mot planavdelingens innstilling