Borettslagstyret kan ikke lenger nekte deg å leie ut

foto