Vedlagt kart viser skiltplan for Havneveien i anleggsperioden. Deler av Havneveien blir stengt for gjennomgangstrafikk, og det blir omkjøring via Parkveien og Langvågen. Det blir lagt til rette for adkomst til eiendommer.

I løpet av anleggsperioden vil det i korte perioder bli behov for vannavstenging. Dette vil bli varslet på sms i forkant.

Anleggsperioden er planlagt fra 3. mai til 30.juli.