Svolvær Tennisklubb ble stiftet i 1928, og er nå hele 93 år gammel. De nærmer seg dermed 100-årsjubileum. Medlemmene har et aldersspenn på fra fire-fem-årsalderen til godt voksne folk, og per dags dato er det rundt 90 medlemmer.

− Tennis er en sport du kan holde på med hele livet. Det er et lavterskeltilbud for både barneidrett, for mosjonister og for konkurranse - alle kan spille. Sporten gir mye glede, og er godt for både kropp og sjel, og er et godt tilskudd for folkehelsa, forteller avtroppende styreleder Espen Kløften.

Tennis-sesongen varer fra rundt mai til september, og både starter og slutter med felles dugnader for å gjøre klar og runde av sammen. Det er ingen organiserte treninger, men det arrangeres en klubbturnering på sommeren.

− Svolvær Tennisklubb er nok en av de rimeligste i landet. For en lav engangsbetaling får man tilgang hele sesongen, og har tilgang på en nøkkelboks som gjør at man kan bruke banen når som helst, sier Kløften.

STOR ØKNING I MEDLEMSMASSE

De siste fire årene har det skjedd mye positiv utvikling på fasilitetene på Stranda. Gjennom driftsavtale med Vågan Eiendom har de fått midler til å fornye klubbhuset, og fått nye gjerder og porter på de to banene. Midlene brukes også på vedlikehold, som gjennomføres på dugnad av klubben.

− Vi har også blitt med på Norsk Tippings grasrotandel, og får inn midler fra utleie til turister gjennom Lofoten Feriesenter.

Kløften forteller at gjennom nettportalen til idrettsforbundet er det enkelt for styret å administrere medlemmene sine, og gjennom sosiale medier jobber de mye for synliggjøring. Og man høster det man sår - de har hatt en medlemsøkning fra 35 medlemmer i 2016, til dagens 90 medlemmer.

SPORT SOM TRENER BÅDE KROPP OG HODE

Kløften startet selv med sporten i 2014, i en "godt voksen alder", som han sier selv, og han har ingen planer om å gå ut av klubben helt.

− Ofte når man får prøvd noe, blir man bitt av basillen. I tennis er det lite skader, man regulerer lett tempo selv, og man bruker både kropp og hode. Det er ikke bare kondisjonen, men strategien også, forteller han.

Den nye styrelederen får i følge Kløften mye positivt med seg. Han trekker fram at det er fint å delta i et team hvor man jobber mot et felles mål. Lederen trenger ingen bakgrunnskunnskapet, bare et godt humør, tid til overs, og et ønske om å bidra til noe positivt.

− Det er en veldig bra gjeng man jobber med, så ny leder får god backup. Det er mange som gleder seg til årets sesong!

Årsmøtet hvor valget gjøres er torsdag 18. mars. Interesserte kan ta kontakt med Svein Egil Torbergsen i valgkomitéen på telefon 922 51 337 eller på epost sveinegil.torbergsen@hotmail.com