Midlene og planene er på plass, men de får ikke startet prosjektet enda

foto