Nå er Lofotkraft formell eier av 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft