I Nordland politidistrikt har vi MC-klubber som er knyttet til det kriminelle MC-miljøet i Brønnøysund, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen. Politiet er kjent med og har tidligere advart om at det nå pågår en aktiv rekruttering til flere av de allerede etablerte kriminelle MC-miljøene, i tillegg til at vi ser forsøk på nyetableringer.

– Politiet jobber målrettet mot disse kriminelle MC-miljøene, men skal vi lykkes med dette arbeidet er vi helt avhengig av et godt samarbeid med kommuner og lokalsamfunn som tar ansvar i kampen mot slike kriminelle miljøer, sier politimester Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Politimester Heidi Kløkstad. FOTO: POLITIET

Får støtte fra fylket

Hun får støtte fra Nordland fylkeskommune som allerede i 2012 var tydelig på at alle former for kriminalitet er uønsket i samfunnet og at kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland.

I tillegg tar også Statsforvalteren i Nordland ansvar og støtter politiets arbeid i kampen mot organisert kriminalitet og kriminelle MC-miljø. Statsforvalteren oppfordrer også kommunene til å gjøre det samme.

– Kommunene har en svært viktig rolle i å forebygge kriminalitet knyttet til disse miljøene både gjennom å forhindre rekruttering, og hjelpe til slik at folk kommer seg ut av det kriminelle MC-miljøet. Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle kommunene hvor jeg oppfordrer dem til å ta et klart og tydelig standpunkt der de erklærer at MC-klubber som tilhører det kriminelle 1%-miljøet og deres supporter og støtteklubber, ikke er ønsket i kommunen, fortsetter Kløkstad.

Nå håper hun at kommunenes aktive standpunkt skal bidra til at hele samfunnet, med næringslivet inkludert, skal stå sammen for å forhindrer etablering, rekruttering og utvikling av kriminelle MC-miljø i Nordland.