Statsråden havna i grøfta: – Vi var urolige for å få vann i bilen