Se bilder fra «Nordlandsjekta Brødrene» i opptak

foto