Vil oppheve boplikten: – Den er mer til begrensning enn til nytte