– Mange av de samme problemstillinger vi diskuterer i dag som for 15–20 år siden