– Nedbøren vil dominere ganske mye de neste dagene

foto