Fordi det kan fort by på utfordringer når veiene igjen fylles av skolebarn – mange av dem spente førsteklassinger med lite trafikkerfaring, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

– Alle som kjører langs skoleveien må være ekstra oppmerksomme ved skolestart. Barn er uforutsigbare og vimsete. Da er det viktig at du følger med, tilpasser farten og tar hensyn, sier regionleder for Trygg Trafikk Nordland, Kari Vassbotn.

Hun legger til:

– Husk at det er vi voksne som sammen har ansvaret for å skape trygge skoleveier og sørge for at alle får en trivelig og trygg skolestart.

La bilen stå hvis du kan!

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre helt frem til skolen når de henter eller leverer, fortsetter Vassbotn.

Hun tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn, ikke bare våre egne, har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten.

Ønsker seg flere Hjertesoner i Nordland

– Vårt fremste tiltak for en tryggere skolevei er å etablere Hjertesone. Det betyr at foreldre, skole og kommune sammen lager en sone rundt skolen hvor barna ferdes tryggest mulig. Vi skulle gjerne sett flere hjertesoner her i Nordland, sier Vassbotn.

Hjertesone innebærer at barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen, men kan også bety tiltak som følgegrupper, voksne hjertesonevakter på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

– Som forelder anbefaler vi at du tar kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan dere kan lage Hjertesone for akkurat din lokale skole, avslutter regionlederen.