Det melder styret i selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

I tillegg til kommunen eier Nordlaks eiendom AS og Norsea property AS hver sin tredel av eiendomsselskapet, som ble opprettet i 2017 for å skape utvikling og vekst i næringsområdet på Fiskebøl. Området er nå ferdig regulert, og etablering av et statlig testsenter og øvelsesfasiliteter er som kjent på trappene. Videre utvikling av selskapet krever mer kapital. Det søkes derfor om nye eiere gjennom en rettet emisjon.

– Søker flere som ønsker det samme

I pressemeldingen presiseres det at en emisjon i dette tilfellet betyr at antallet aksjer i selskapet økes og kjøpes av eksisterende og/eller nye eiere. Det slik at selskapets egenkapital øker. Tilbudet om emisjon går til dagens tre eiere og til blant andre Vågan kommune, Trollfjord kraft AS og Nordland fylkeskommune.

– Vi søker nå etter flere eiere som ønsker det samme som oss, nemlig et industrieventyr i Fiskebølvika. Planene realiseres ikke bare med penger, men også gjennom tilrettelegging og gode strategiske valg. Dagens eiere har tro på at en kan øke sannsynligheten for en rask og helhetlig utvikling ved å invitere inn flere i prosjektet, sier, Ketil Holmgren, styreleder i Love miljøbase AS, i pressemeldingen.

Arbeidsplasser og befolkningsvekst

En slik emisjon kan føre til endring i eierandel hos dagens eiere, men ifølge ordfører Aina Nilsen er næringsetableringer og tilflytting viktigere enn hvilken prosentandel kommunen sitter igjen med.

– Hadsel kommune ønsker seg varige arbeidsplasser som kan danne grunnlag for befolkningsvekst i denne delen av kommunen vår. Det har vært intensjonen hele veien, og i det bildet er det ikke viktig hvor stor eierandel vi ender på i selskapet. Hadsel kommune har over år investert i infrastruktur, areal og ferdig byggeklare tomter i og rundt Fiskebølvika næringspark, og tror emisjonen er rett vei videre for å få videre utvikling, sier Nilsen i pressemeldingen.

Hadsel kommune eier 38,15 prosent av Kalvøya, samt cirka 20 dekar ferdig opparbeidet næringsareal.

– Selskapet har fremforhandlet avtale om erverv av Kalvøya. Vi er derfor klar til å ta selskapet videre og legge til rette for ny industri og varige arbeidsplasser, sier ordføreren.

– Testsenteret gir en positiv signaleffekt

Som nevnt er test- og øvingssenteret en sentral del av utviklingen i Fiskebølvika. Det er ventet at staten snarlig tar neste steg mot etablering av senteret på Kalvøya.

– Det nasjonale test- og øvingssenteret er viktig siden det gir noen muligheter for knoppskyting. Altså at det etableres bedrifter som direkte eller indirekte har behov for de fasilitetene senteret tilbyr. Testsenteret gir også en positiv signaleffekt for området, og gir en «medskjøyt» til en del infrastrukturinvesteringer som må på plass. Det viktigste er likevel at statens arbeid med utredninger alle peker på områdets beskaffenhet, som gir trygghet for også andre interessenter i området, forklarer styreleder Holmgren.

Love miljøbase AS har laget et prospekt for emisjonen som er i disse dager er skal sendes ut til mulige og ønskede investorer.