Steile fronter i rettssaken om Vesterålskraft

foto