Test- og øvingssenteret på Fiskebøl har planlagt byggestart i 2024