Det er satt av flere millioner kroner til fortau

foto