Bjørnar Nicolaisen skal lede den nye organisasjonen som er tuftet på Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Sander Lied Edvardsen, Lofotposten

Bjørnar Nicolaisen fra Skarstein på Andøya skal lede den nyetablerte Folkeaksjonen Leve Havet. Sammen med Mina Rosenvinge (23) fra Kabelvåg som nestleder, skal han bygge opp en helt ny organisasjon på tuftene av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bjørnar Nicolaisen. Foto: Innsendt.

Utvidet formål

– Da det ble bestemt at Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skulle legges ned, var vi flere som ønsket at organisasjonen skulle fortsette sitt arbeid med et utvidet formål, ettersom målet om petroleumsfrie områder var oppnådd. Derfor har vi stiftet en helt ny organisasjon, som vil bygge videre på erfaringer og kunnskap fra den forrige Folkeaksjonen, sier Bjørnar Nicolaisen i en pressemelding.

Kampen om å holde oljeselskapene unna, er på ingen måter lagt død. Ifølge vedtektene til den nye organisasjonen, vil de fortsatt holde LoVeSe oljefritt samtidig som de skal jobbe for å:

- gjøre aktivt bruk av naturavtalen, som innebærer å verne 30 prosent av verdenshavene innen 2030,

- sikre etterfølgelse av havressursloven som blant annet tar for seg bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene,

og fremme FNs bærekraftmål nummer 14, som tar til orde for «bevaring og bruk av havet og de marine ressursene på en bærekraftig måte».

Folkeaksjonen Leve Havet ønsker også å se hvordan UNESCO-programmet «Man and Biosphere» kan bli en del av lokalmiljøene langs kysten. Programmet legger opp til at lokalbefolkning, det offentlige, næringsliv, miljøvernorganisasjoner med flere samarbeider om bruk og beskyttelse av sine nærområder. Denne form for samarbeid er det den nye folkeaksjonen ønsker å skape, siden disse aktivistene ser behovet for en bred innsats for å forvalte ressursene i havet på en miljømessig forsvarlig måte.

- Vi vil også arbeide for at erfaringer og modeller som utvikles i den nye organisasjonen kommer andre kystsamfunn til gode, slik at arbeidet kan ha ringvirkninger både langs norskekysten og i utlandet, sier Nicolaisen.

Ekte sameksistens

Nestleder Mina Rosenvinge forteller at organisasjonen har en visjon om at hennes hjemtrakter Lofoten, Vesterålen og Senja skal være omgitt av et oljefritt og rent hav med et yrende liv og Norges rikeste fiskebestander også i framtida.

– Vi må kunne leve i en ekte sameksistens mellom folk og hav, uten å true fiskebestandene og naturlige økosystemer med vår inngripen. Dagens fiskeriforvaltning og oljepolitikk går på bekostning av begge deler. Dette vil også gjelde andre havområder, spesielt Barentshavet, som er direkte knyttet til Lofoten gjennom torskens vandring som må vernes om i alle stadier av syklusen. Vi har vært nødt til å fokusere på LoVeSe, men nå er vi klar for å ta kampen videre, sier hun i pressemeldingen.